Unconventional wisdom 6: de economie schreeuwt om migranten

Nog steeds dringt het niet door tot Nederlandse politici en de journalisten karavaan, dat het vreemdelingenbeleid 180 graden moet draaien.Niet zozeer om humaniraire redenen, maar – veel banaler –  om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden.

Bijna iedereen zag het over het hoofd, of wilde het niet zien, maar in het rapport Naar een toekomst die werkt van de Advies Commissie Arbeidsparticipatie (de commissie Bakker), dat op 16 juni 2008 (!) uitkwam, staat een opmerkelijke uitspraak: ‘Migratie zal het grote tekort aan arbeid niet oplossen. Het aantal mensen dat wij – en andere Europese landen – nodig hebben is daar te groot voor.’

Het moet worden toegegeven: de cijfers zijn onthutsend, zelfs voor iemand die al lang vertrouwd is met het thema vergrijzing. Tot 2020 zijn er alleen al een half miljoen mensen extra nodig in de zorg en een kwart miljoen in het onderwijs om de uitstroom van arbeidskrachten op te vangen. Momenteel zijn er 122.000 vacatures. Dit loopt volgens de commissie Bakker op tot 375.000 in 2015 en 700.000 in 2040.

Nam de beroepsbevolking (20-64-jarigen) de afgelopen 60 jaar nog toe van 5 tot 10 miljoen, vanaf 2010 krimpt hij in. Tot 2040 neemt het aantal werkenden met 1 miljoen af, vooral als gevolg van de uitstroom van baby boomers – de generatie die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd geboren.

Dit verschijnsel is niet typisch Nederlands. In de Europese Unie neemt de beroepsbevolking volgens Eurostat af van 305 miljoen in 2008 tot 255 miljoen in 2050. Om de verhouding 65+’ers tot de rest van de bevolking constant te houden zouden er tussen 1997 en 2050 in totaal 17 miljoen migranten naar Nederland moeten komen.

Opvallende cijfers, te meer omdat het toelatingsbeleid van de EU en Nederland diametraal staan tegenover wat kennelijk nodig is.

Om aan die 17 miljoen migranten te komen, zouden we actief moeten gaan werven. We zouden asielzoekers een welkomstpremie moeten geven in plaats van een oprotpremie. En van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zouden we een Welkom Comité moeten maken.

Dit vind je misschien ook leuk...