Over ecolutie

Ecolutie is the adventurous expedition to the future; looking for innovations, behaviour and governance that keep the planet a healthy place for man to live on.

Ecolutie is een nieuwe term, die enige uitleg behoeft. Hij heeft betrekking op een avontuurlijke expeditie naar de toekomst, die bepaalt of de mens zijn langste tijd op aarde heeft gehad, of dat hij tijdig een breuk met zijn destructieve verleden forceert en een duurzame ontwikkeling creëert. Een ontwikkeling die door mensen zelf wordt vormgegeven en het fundament legt voor nieuwe, duurzame vormen van leefbaarheid.

Ecolutie is het onderwerp van deze website.

Ecolutie is een samenvoeging van Ecologie en Evolutie.

Ecologie is op zijn beurt weer een samentrekking van de Griekse woorden oikos (huishouding) en logos (studie, wetenschap). Ecologie wordt vaak gerelateerd aan ‘een beter milieu’, met name dat van de mens, gericht op gedrag dat goed is voor mens, milieu én natuur. Het gaat in deze mensgerichte benadering van ecologie om abstracte begrippen als leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en (bio)diversiteit.

Evolutie is afgeleid van het Latijnse werkwoord evolveres. Letterlijk staat dat voor ‘zich ontrollen’, of ‘afwikkelen’. Meestal wordt het echter in figuurlijke zin gebruikt en betekent het ‘ontwikkeling’. Geen abrupte ontwikkeling (revolutie), maar een ‘geleidelijke ontwikkeling’. In het huidige taalgebruik heeft evolutie niks meer te maken met afwikkeling. Het wordt nu geassocieerd met groei, uitbreiding van activiteiten, expansie.

De theorie van Ecolutie wordt beschreven in Allemaal Winnen, duurzame, regionale ontwikkeling en in JES! Towards a Joint Effort Society.

Titel: JES! Towards a Joint Effort Society

Auteurs: Frank van Empel & Caro Sicking

ISBN: 978.94.90665.111

ISBN e-book: 978.94.90665.104

Uitgever: Studio nonfiXe

###

Titel: Allemaal Winnen, duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie)

Auteurs: Martin Bakker & Frank van Empel

ISBN: 978.94.90665.043

ISBN e-boek: 978.94.90665.050

Uitgever: Studio nonfiXe