Afrisinia vs Nederland

Het EHRM vraagt aan de regering Balkenende of er onderzoek is gedaan naar de waarheid van de verklaringen van de Ethiopische jongeren van Afrisinia over de mensonterende toestanden waaraan ze blootstonden. Het antwoord van de Nederlandse regering zal NEE moeten luiden: ‘Nee, we hebben nooit onderzocht of het waar is wat de jongeren vertellen.’

In Ethiopië werden ze onderdrukt, seksueel misbruikt en bedreigd. In Nederland is nooit serieus op hun verhaal ingegaan. Geen asiel. Ondanks ambtsberichten en andere documenten die hun verhalen bevestigen. Het Europees hof voor de Rechten van de Mens is hun laatste hoop. Een rechter die naar het verhaal kijkt, in plaats van naar de procedure. Afrisinia goes Europe. En Europa roept het kabinet Balkenende ter verantwoording. Op 11 maart moet Nederland antwoord geven op vragen van de rechter over de wijze waarop de asielprocedure van de leden van Afrisinia verloopt.

Straatkinderen kunnen niet weg uit een land als Ethiopië. Geen geld, geen paspoort.  Behalve als ze getalenteerd zijn en veel geld genereren voor de machthebbers. Dan mogen ze in het buitenland optreden. Zo kwam circus Ethiopia naar Nederland, op uitnodiging van een grote sponsor. De 22 jonge artiesten aarzelden niet. Zodra de kans zich voordeed ontsnapten ze. Zestien jongeren (toen tussen de 12 en 25 jaar) vroegen asiel aan. Nu bijna drie jaar later zijn acht jongeren uitgeprocedeerd. Twee hebben een verblijfsvergunning en over de rest wordt nog gesteggeld.

Vreemd genoeg baseert de IND haar oordeel op een ambtsbericht uit 2006 over Ethiopië, terwijl in mei 2009 een nieuw ambtsbericht is gemaakt door Buitenlandse Zaken.

Vreemd genoeg werpt de IND sommige kinderen tegen dat ze zich onvoldoende kunnen legitimeren, terwijl ze met een, strak,  georganiseerde groepsreis naar Nederland kwamen en allen een paspoort met visum konden overleggen. Vreemd genoeg heeft de IND nooit de verhalen naast elkaar gelegd en naar overeenkomsten gekeken, of onderzoek gedaan. Alles wijst erop dat de Nederlandse ‘toelatingsorganisatie’ een quotum van negatieve beschikkingen dient te halen en niet kijkt naar mensen, maar zoekt naar haarspelden om iemand af te wijzen.

Het Hof voor de Rechten van de Mens vraagt de Nederlandse regering precies dat: heb je onderzocht of de jongeren gevaar lopen bij terugkeer? Heb je onderzoek gedaan naar uitbuiting en misbruik? Heb je onderzocht of het management van Circus Ethiopia inderdaad nauw verweven is met het dictatoriale regiem? Met andere woorden: heb je echt geluisterd en vervolgens onderzoek gedaan naar de consequenties van je negatieve beschikking?

Het antwoord is duidelijk: ‘Nee’. Want: we moeten ons quotum halen. We hebben alles gedaan wat in onze macht ligt om de schijn op te houden van faire asielpolitiek. Dat is namelijk onze taak: De schijn ophouden.

En niet alleen de regering. Ook de oppositie waagt zich er niet aan om z’n handen te branden aan asielzoekers. Geen van de volksvertegenwoordigers die door Stichting Afrisinia is benaderd om het onrecht om te buigen, heeft de moeite genomen om het dossier te lezen. Gelukkig voor Afrisinia is er Europa.

nonfiXe, 5 februari 2010

Dit vind je misschien ook leuk...