Allemaal Winnen, samenvatting

Allemaal Winnen

Duurzame ontwikkeling is alles behalve een eenduidig begrip. Dat leidt tot verwarring en inertie. Theoretische verdieping en onderzoek naar de praktijk van duurzame ontwikkeling, brengen Martin Bakker en Frank van Empel tot een begrippenkader, dat het streven naar duurzame ontwikkeling op regionale schaal nieuwe impulsen kan geven.

‘Allemaal winnen’ drukt een streven uit naar een andere wereld, een wereld zonder verliezers, waar mensen en organisaties samenwerken en hun kennis, kunde en contacten met anderen delen in plaats van elkaar kapot te concurreren.

Met de provincie Noord-Brabant als voorbeeld wordt een marsroute naar deze nieuwe wereld uitgestippeld voor regio’s. Een routebeschrijving en een kompas worden meegeleverd. Het kompas heeft de vorm van een matrix, de ‘Allemaal Winnen Matrix’. Deze geeft aan in welke ontwikkelingsfase een regio zich bevindt en welke middelen worden ingezet om het doel – Allemaal Winnen – te bereiken.

De weg naar het doel heet ‘Ecolutie’.  Ecolutie houdt in dat mensen anders omgaan met de omgeving in brede zin (het milieu), de gebouwde omgeving en met elkaar. Het systematisch ontregelen van routines, gewoonten en gebruiken voorkomt dat mensen en organisaties vastlopen.

samenvatting Allemaal Winnen

Lees ‘Allemaal Winnen’, isbn 978.94.90665.043

isbn e-boek 978.94.90665.050

uitgever: Studio nonfiXe, 2012

Foto:

Martin Johan Bakker (links,1957) werkt sinds 1999 als senior beleidsmedewerker bij de Provincie Noord-Brabant. Daarvóór was hij 13 jaar docent, onder meer aan de Agrarische Hogeschool in Dordrecht en aan de Milieukunde opleiding in Delft.

Frank van Empel (rechts,1954) studeerde in 1980 in Tilburg cum laude af in de algemene leer en geschiedenis der economie door spanning te brengen in een klassiek, lineair evenwichtsmodel, waardoor het niet-lineair en onevenwichtig wordt. Hij werkte toen al ruim een jaar als redacteur bij het opinieweekblad Haagse Post. Anno 2012 is schrijven nog altijd zijn lust en zijn leven.

Ecolutie, 28 april 2012

Dit vind je misschien ook leuk...