Allemaal Winnen

De vruchten van ecolutie komen ten goede aan iedereen. Dit komt tot uiting in het concept ‘Allemaal Winnen’. Niet het recht van de snelste, de beste, de bekendste, de meest wendbare geldt, maar de rechten van iedereen. Het recht op primaire levensvoorwaarden, zoals zuivere lucht, zuiver water, voedsel, energie, veiligheid, gezondheidszorg, grondgebruik en natuur. En het recht op sociaal-culturele levensvoorwaarden: verwezenlijking van ambities en idealen, zelfontplooiing, vrijheid van meningsvorming, meningsuiting, expressie (kleding, sieraden),… Dit recht van iedereen op alles wat de Aarde en de daarop rond lopende, staande en liggende wezens, te bieden hebben, alsmede op het erfgoed van voorgaande generaties, is een fundamentele verbreding en verdieping van de Universele Rechten van de Mens, zoals vastgelegd in internationale verdragen (Verenigde Naties, Europese Unie). Ecolutie vindt – naar analogie van de evolutie – geleidelijk plaats, van de ene op de andere generatie. Dat gaat over het algemeen zo langzaam, dat de verschillen nauwelijks traceerbaar zijn. Soms treedt er echter een versnelling op, vaak opgeroepen door externe factoren. Als de nood aan de man is, komt alles anders te liggen. Dan komt zelfs de minst veranderingsgezinde laag van de bevolking in beweging en ondervinden koplopers ineens steun waar hen tevoren  voornamelijk hoon ten deel viel.

Garen spinnen

Experimenten waar tot dat moment nauwelijks aandacht voor was, blijken ineens tot waardevolle nieuwe inzichten te leiden. Kringlopen die niet te sluiten leken, sluiten zichzelf. En, zoals hiervoor reeds opgemerkt: we spinnen er allemaal garen bij. Niemand verliest of speelt gelijk. We winnen allemaal. Een betere reden om mee te doen is niet te vinden.

ecolutie, 5 maart 2010

Dit vind je misschien ook leuk...