Auteur: Frank van Empel en Caro Sicking

De Vloeibare Organisatie

Wij duiden het zelfbewuste, zelfstandige, ondernemende individu dat zelf zijn eigen boeken uitgeeft, zijn eigen huis bouwt, zijn eigen groente verbouwt, etc. aan als self-producing individual (afgekort: SPIN), waarbij de term ‘producing’ breed wordt opgevat. Het is een mengeling van ‘jezelf en anderen richting geven’, ‘daadwerkelijk iets realiseren’, ‘met zelf gekozen partners iets creëren’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologie.

Het jaar van de SPIN

Trends die leiden naar gebiedsontwikkeling x.0:
1. De invloed van de Spin, die geen ballast met zich meedraagt en alleen maar toegang tot zijn web vraagt en daarmee tot kennis en een groeiend contactennetwerk.
2. Het ‘thuisgevoel’ en de daaruit voort vloeiende aantrekkingskracht van de streek waar mensen geboren en getogen zijn. Dit in combinatie met de groene leefomgeving en de momenteel relatief lage vestigingskosten in die thuisregio.

Grenzeloze Groei

Eerste onderzoek naar kansen voor grensregio’s wanneer de 5.8 miljoen mensen die er wonen zich 180 graden omdraaien, zich richten op hun Duitse en Belgische buren en met hen gaan samenwerken.
De mogelijkheden worden groter naarmate grensgebieden meer Self Producing Individuals (SPINnen) aantrekken, blijkt uit later onderzoek, ook in dit dossier SPIN & Ruimte, op deze website.

A Living Wall, burgerparticipatie Lunetten

De worsteling van partijen met de veranderde rol van de overheid (niet langer top-down opdrachtgever, maar facilitator, connector & coach) blijkt in concrete gebieds ontwikkelingsprojecten, zoals de verbreding van de A12 bij Lunetten. Gebiedsontwikkeling...

Makers van Eindhoven, Brainport Innovatie Campus

Pijler van de nationale economie, techno wizzkids te midden van het Brabantse Groene Woud, wispelturige mondiale markt en moordende competitie, vergrijzende bevolking, gebrek aan vakmensen, de veranderende rol van overheden, de gekelderde waarde van...