Categorie: Tussen Mensen

Alle mensen die ‘nog niet af’ zijn, alle mensen die in beweging zijn, op zoek naar wat hen werkelijk drijft, met een open houding naar anderen. Iedereen kent periodes waarin hij op drift raakt. Voor sommigen leidt dat tot een paradigma shift in een wereld waar alles anders kan zijn.

Strijd tussen Vrijheid en Autoriteit, deel I

De terroristische aanslagen in Parijs op 13 november 2015 bewezen ten overvloede nog eens de onmacht van een ‘nationale rechtstaat bureaucratie’ tegenover individuen die aangestuurd worden vanuit een internationaal en decentraal opererend ‘terroristisch netwerk’. Het is geen toeval dat Frankrijk opnieuw – na Charlie Hebdo – het doelwit is.