Categorie: new

A Living Wall, burgerparticipatie Lunetten

De worsteling van partijen met de veranderde rol van de overheid (niet langer top-down opdrachtgever, maar facilitator, connector & coach) blijkt in concrete gebieds ontwikkelingsprojecten, zoals de verbreding van de A12 bij Lunetten. Gebiedsontwikkeling...

Makers van Eindhoven, Brainport Innovatie Campus

Pijler van de nationale economie, techno wizzkids te midden van het Brabantse Groene Woud, wispelturige mondiale markt en moordende competitie, vergrijzende bevolking, gebrek aan vakmensen, de veranderende rol van overheden, de gekelderde waarde van...

Van Zorg naar Zelfhulp

Recent onderzoek wijst uit dat het menselijk brein in grote mate in staat is tot zelfgenezing. Medicijnen kunnen dat proces ernstig verstoren. De patiënt in de driverseat die een persoonlijke balans zoekt tussen medicatie en oefening, verandert de zorg en draagt bij aan het sociale (en economische) kapitaal.