Categorie: Dossier: Gebiedsontwikkeling van Onder Op

Burgers en bedrijven groeperen met (meestal lagere) overheden om hun eigen leefomgeving te ontwerpen. Dat gaat niet altijd zonder slag & stoot. Verhalen en beelden uit de praktijk.

A Living Wall, burgerparticipatie Lunetten

De worsteling van partijen met de veranderde rol van de overheid (niet langer top-down opdrachtgever, maar facilitator, connector & coach) blijkt in concrete gebieds ontwikkelingsprojecten, zoals de verbreding van de A12 bij Lunetten. Gebiedsontwikkeling...

Makers van Eindhoven, Brainport Innovatie Campus

Pijler van de nationale economie, techno wizzkids te midden van het Brabantse Groene Woud, wispelturige mondiale markt en moordende competitie, vergrijzende bevolking, gebrek aan vakmensen, de veranderende rol van overheden, de gekelderde waarde van...