Categorie: Tussen Ruimtes

Tussen ruimtes zijn de steeds weer van bestemming veranderende ruimtes die daardoor de dynamiek van een ontmoetingsplaats krijgen. Plekken die geen officiële bestemming hebben of accepteren. Bijvoorbeeld een kamer in een huis tussen keuken en woonkamer in. Of een lege plek in een stad tussen een rij huizen. Kinderen gaan er voetballen, iemand zet er een bank neer, kunstenaars exposeren wild. Een temporary space.
Voor beeldhouwers en architecten telt bovendien de ruimte tussen twee objecten even zozeer als het object zelf. De ruimte tussen bewegende elementen, zoals bijvoorbeeld twee mensen, verandert voortdurend.

The making of a kitchen garden

Piles of wood are stored in a sunny part of the wild garden, close to the apple tree. ‘We can use the timber to build a doghouse’, muses one of the boys. ‘We can grow vegetables and herbs,’ says the fifteen-year old girl. They are five. The holidays just started. Sun is shining and they feel confident.