Ecolutie, theorie in praktijk

Theorie pas je toe in de praktijk, maar de praktijk houdt zich zelden aan de theorie. Die gaat zijn eigen weg, zodat de theorie voortdurend aangepast moet worden om de praktijk te begrijpen en de werkelijkheid in de gewenste richting te sturen.

Wetenschap en technologie brengen de mens in een overwinningsroes. De ingenieurs hebben de door God geschapen natuur in bedwang. Ze maken er een ding van, dat ze naar believen kunnen exploiteren ter meerdere eer en glorie van diezelfde mens. Maar de Aarde is sterker dan de Mens. De mens kan als Indiana Jones de Aarde binnen trekken om bodemschatten te zoeken en mee naar de bewoonde wereld te nemen, maar de Aarde slaat terug. Klimaatverandering, aardbevingen, orkanen, overstromingen, bodemerosie, misoogsten… Het wapenarsenaal van natuur en Aarde is toereikend om de mens volledig van de kaart te vegen. Dat hebben we dan aan onszelf te danken.

De laatste tijd komt er een tegenbeweging op gang van mensen die de Aarde niet verder leegroven, die alternatieve energiebronnen ontwikkelen, gastvrij zijn tegen iedereen die het minder goed getroffen heeft, die geen vlees eten maar groente en fruit, liefst zelf verbouwd. De mensen die hieraan overgeven, houden daar over het algemeen een goed gevoel aan over. Milieu is niet erg. De natuur is geen vijand die een kopje kleiner gemaakt moet worden om zelf vooruit te komen. De natuur verschaft iedereen die daarvoor open staat vreugde, hoop en schoonheid.

Dit is meer dan een nieuwe stijl of een nieuwe beweging. ‘As the degradation of the planetary environment worsens,’ schrijven Betty en Theodore Roszak in 1996 in Resurgence, ‘we are being forced to recognize that a culture divorced from the biological foundations of life is simply not sustainable.’[1]

Om de cultuur weer in overeenstemming te brengen met de biologische funderingen van het leven, is een ander paradigma vereist, een andere manier van denken en doen. Een nieuwe benadering die ons wordt ingegeven door de moderne fysica (kwantummechanica, chaostheorie), de ecologie, de algemene systeemleer, met hun roep om integrale benaderingen en holistische manieren van denken.

De mens heeft zich de afgelopen vijftigduizend jaar genetisch en lichamelijk niet meer verder ontwikkeld. Voor wat betreft de mens is de evolutie van Charles Darwin al tot stilstand gekomen vér voordat Darwin hem formuleerde. De ecolutie daarentegen is net begonnen. De mens raakt er langzaam maar zeker van overtuigd dat hij op moet houden met het exploiteren van de Aarde en de natuur niet langer als een ‘ding’ moet behandelen, maar als een bron voor vreugde, geluk en duurzame ontwikkeling.

Ecolutie, 6 maart 2010

Bovenstaand is gerelateerd aan JES! Towards a Joint Effort Society.

Een gedruk exemplaar is verkrijgbaar bij Amazon vanaf 1 februari, 2014. Nederlandse en Vlaamse boekhandels en webshops bieden JES! aan vanaf 10 maart, 2014.

Bestel JES! Towards a Joint Effort Society

Auteurs: Frank van Empel & Caro Sicking

ISBN: 978.94.90665.111

Uitgever: Studio nonfiXe

 


[1] The Green Studies Reader, edited by Laurence Coupe, blz 223.

Dit vind je misschien ook leuk...