Open Ruimte voor de SPIN

Alles draait om Vrijheid – Dit is de SPIN

Ouverture

Sommige lezers weten het al, voor anderen is het nieuw. Deze eerste Kempische schets is deel van een groeiend document – wat zich in woord, beeld en muziek zal ontwikkelen en waarvan we hopen dat velen er aan bij willen dragen zodat het een krachtige dialoog wordt tussen Belgische en Nederlandse grensbewoners.Het betreft hier de kansen voor grensregio de Kempen door de opkomst van het Zelf Producerende Individu (SPIN). Dit is een vervolg op de verkenning Grensloze Groei m.b.t. de Nederlandse grensregio’s en het potentieel dat zich opent zodra de bewoners zich gaan richten op hun directe buren in Duitsland en België.
Zoals altijd blijkt ook hier weer: iemand moet het doen. Iemand moet beginnen met samenwerking over de grens. Die iemand is zeer waarschijnlijk een Zelf Producerend Individu die footloose, actief en ondernemend is. Een nieuwe mens, een maker, door high tech vindingen en toegang in staat gesteld haar/zijn eigen leefomgeving te ontwerpen. Die SPIN beschrijven we onder de titels ‘Ondernemend en Actief’, ‘Achtergrond in een voetnoot’ voor hen die de term nog niet kennen, maar misschien zichzelf of anderen in hun omgeving wel als zodanig herkennen.

Grensregio’s – niet alleen de Kempen – kunnen zich ontwikkelen tot dynamische EUregio’s indien zij SPINnen weten aan te trekken, luidt de stelling. Waarop onmiddellijk de vragen volgen: Welke SPINnen zijn er al? Hoe trek je meer SPINnen aan? Wat heeft die SPIN nodig?

De keuze om de verkenning van grensloze EUregio’s te beginnen in de Kempen is te danken aan het feit dat aan de Nederlandse kant van de hoge zandvlakte tussen Schelde, Rijn en Maas de behoefte bestaat om beter en meer samen te werken met Belgische buren. Daartoe is van beider zijden al veel geprobeerd, maar het blijft veelal steken in bestuurlijke overleggen die niet in staat zijn gebleken om de grens te slechten. Ook valt het bij lange niet mee om ondernemers mee te bewegen naar initiatieven die niet direct tot hun kernactiviteiten behoren, zoals gebiedsontwikkeling van onder op wel beoogt. Deze ondernemers zijn (nog) geen SPIN, maar bevinden zich nog in het industriële tijdperk van competitie.

‘De Kempen mist het vuur. Hoe krijgen we de streek over de bühne?’ riep Joep van de Ven, voormalig coördinator van Streekhuis Kempenland en projectleider bij de Provincie Noord-Brabant. Er zijn wel samenwerkingsverbanden, dat sluit nauw aan bij de behoefte, maar hoe kunnen we deze versterken? Er zijn genoeg SPINnen en er is veel bedrijvigheid. Tegelijkertijd is er leegloop, gebrek aan smoel en gebrek aan passie.’

Lees meer: Open Ruimte Kempen

Ecolutie, mei 2014

Dit vind je misschien ook leuk...