Ecolutie Be the change

Het Bezinningsbureau over JES! Towards a Joint Effort Society

Hanneke Arts – Honselaar bespreekt JES! Towards a Joint Effort Society voor Het Bezinningsbureau: ‘Herlezend en herschrijvend dringt de veelzijdigheid van ecolutie langzaam dieper tot mij door. Het besef groeit daarbij dat het boek eigenlijk gedaan wil worden en – zoals iedere spiritualiteit – vraagt om volgehouden inoefening.’

Drab

Een herkenbare regio is beter in staat harten te veroveren dan een abstracte natie. Dit besef is echter nog niet doorgedrongen bij de regionale overheden. Frank van Empel houdt een pleidooi voor slimme en werklustige regionale ambtenarij die in staat is om de zelf-producerende individuen (SPIN) daadwerkelijk te faciliteren en voor de regio te behouden.

De Vloeibare Organisatie

Wij duiden het zelfbewuste, zelfstandige, ondernemende individu dat zelf zijn eigen boeken uitgeeft, zijn eigen huis bouwt, zijn eigen groente verbouwt, etc. aan als self-producing individual (afgekort: SPIN), waarbij de term ‘producing’ breed wordt opgevat. Het is een mengeling van ‘jezelf en anderen richting geven’, ‘daadwerkelijk iets realiseren’, ‘met zelf gekozen partners iets creëren’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologie.

Het jaar van de SPIN

Trends die leiden naar gebiedsontwikkeling x.0:
1. De invloed van de Spin, die geen ballast met zich meedraagt en alleen maar toegang tot zijn web vraagt en daarmee tot kennis en een groeiend contactennetwerk.
2. Het ‘thuisgevoel’ en de daaruit voort vloeiende aantrekkingskracht van de streek waar mensen geboren en getogen zijn. Dit in combinatie met de groene leefomgeving en de momenteel relatief lage vestigingskosten in die thuisregio.

Grenzeloze Groei

Eerste onderzoek naar kansen voor grensregio’s wanneer de 5.8 miljoen mensen die er wonen zich 180 graden omdraaien, zich richten op hun Duitse en Belgische buren en met hen gaan samenwerken.
De mogelijkheden worden groter naarmate grensgebieden meer Self Producing Individuals (SPINnen) aantrekken, blijkt uit later onderzoek, ook in dit dossier SPIN & Ruimte, op deze website.