Spelen met Vuur

Joost Sicking, inkt op krant, 1970

De Russische leider Poetin zinspeelde een paar keer op de inzet van kernwapens om de oorlog met de Oekraїne te beslechten. Sindsdien wordt er ver boven de hoofden van wereldburgers geschaakt tussen de grootmachten China, VS, EU en Rusland. Vanwege de desastreuze gevolgen van een kernoorlog wordt tot nu toe getracht om een dreigende oorlog door overleg af te wenden.

Frank van Empel voor Ecolutie

Over de mogelijke gevolgen van zo’n kernoorlog tussen grootmachten moet niet te licht gedacht worden. Volgens computermodellen zou bij een wereldwijde kernoorlog de mensheid – en zeker de westerse beschaving zoals wij die kennen – uitgeroeid kunnen worden. Behalve de directe effecten van nucleaire straling treden er indirecte effecten op, die tot nu toe alleen in computermodellen van wetenschappers voorkwamen, maar die nu ineens akelig nabij zijn. Als gevolg van enorme branden zou er zoveel stof in de atmosfeer terecht kunnen komen dat die zou verduisteren en dat gedurende jaren een een nucleaire winter over Planeet Aarde zou heersen. Hierdoor zou er geen landbouw mogelijk zijn en zouden de overlevenden verhongeren. Bovendien zouden de miljoenen lijken van mensen en dieren, alsmede het verdwijnen van roofdieren, zoals vogels, leiden tot enorme insectenplagen en epidemieën.

Als de atmosfeer eindelijk opgeklaard is, dringt de ultraviolette straling pas goed door tot de aarde. De stikstofoxiden die bij kernexplosies vrijkomen breken namelijk de ozonlaag af. Verder zouden hoge stralingsniveaus volgens dit horrorscenario eeuwenlang de ecosfeer vervuilen, waardoor veel levensvormen zowel op korte als op lange termijn schade kunnen oplopen, met mogelijke verminderde reproductiekansen en hogere mutatiefrequenties. Dit treft dan vooral de hogere diersoorten, waaronder de mens, terwijl lagere levensvormen, die zich zeer snel voortplanten, zoals insecten, bacteriën en virussen, het voordeel hebben van hogere mutatiefrequenties, aangezien dat een sneller aanpassingsvermogen tot gevolg heeft.

Zelfs als de mensheid niet geheel zou uitsterven, moeten de overlevenden waarschijnlijk in prehistorische omstandigheden voortleven. Het is bovendien zeer onwaarschijnlijk dat zij een technologische beschaving zouden kunnen opzetten. Dit omdat de grondstoffen die voor een westerse beschaving onmisbaar zijn, zoals fossiele brandstoffen, metalen, enz. door overexploitatie schaars en moeilijk winbaar zijn geworden. Poetin, Xi en Biden spelen letterlijk en figuurlijk met vuur. Nooit was een kernoorlog zo dichtbij. Eén van de spelers aan de onderhandelingstafel hoeft maar een ogenblik zijn hoofd te verliezen en de dominostenen beginnen te vallen.

Ecolutie, 19 maart 2022.

Dit vind je misschien ook leuk...