Unconventional wisdom 1: Drukte om niks

Anders dan het International Panel on Climate Change (IPCC) ons wil doen geloven, is er sinds 1998 sprake van global cooling. Daarvoor was wel even sprake van een opwarming van de Aarde, maar die is ruimschoots gecompenseerd. De laatste twee jaren van global cooling – 2007 en 2008 – vaagden bijna dertig jaren met temperatuurstijging weg. Vooral het jaar 2008 was bijzonder koud.[1]

Geologen hebben berekend dat we ons momenteel in een ijstijd bevinden die 37 miljoen jaren geleden begon. Binnen die tijdspanne komen perioden van relatieve warmte en koelte voor. Die hele discussie over CO2 en opwarming van de Aarde is in feite drukte om niks.

Ten eerste is er momenteel zowel op korte- als lange termijn sprake van afkoeling van het aardoppervlak en de oceanen. Ten tweede: zelfs al zou er sprake zijn van opwarming, dan is dat eerder iets om blij van te worden dan iets om over te treuren. Wij zijn namelijk de enige generatie mensen die warme tijden vrezen. Global warming maakt mensen rijker en gezonder, zo maken geologen op uit een ver verleden.


[1] Ian Plimer, Heaven and Earth, global warming, the missing science.

Dit vind je misschien ook leuk...